Natalia Iwaniuk

Natalia urodziła się w 2008 roku i cierpi na rzadką chorobę genetyczną zespołem Moebiusa, której wynikiem jest porażenie nerwów twarzowych. Natalia ma ograniczone ruchy gałek ocznych, zeza, astygmatyzm, zwiotczenie mięśni oka, (Strabismus fiksus), brak mimiki twarzy, nie uśmiecha się, wysokie podniebienie tzw. gotyckie, problemy z mową, ma trudności z przyjmowaniem pokarmów stałych i płynnych, nieprawidłowy zgryz i próchnicę zębów. W lewej rączce stwierdzony zrost kości promieniowej i łokciowej, co powoduje ograniczenie ruchów rotacyjnych, stopy płasko-koślawe. Miewa zaburzenia równowagi, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne oraz często pojawiające się stany lękowe. Natalka ma blok przedsionkowo-komorowy I i II stopnia, niedomykalność zastawki dwudzielnej I stopnia, zaburzenia mikcji oraz bardzo częste zakażenia górnych dróg oddechowych.

Lata terapii usprawniającej codzienne funkcjonowanie przyniosły rezultaty, ale dużo jeszcze przed Natalką. Dziewczynka poddawana jest intensywnej rehabilitacji mającej na celu poprawę sprawności ruchowej, pobudzenie i rozwijanie strefy poznawczej, emocjonalnej i psychicznej. Natalka wymaga stałych, systematycznych i intensywnych zajęć, aby mogła dalej prawidłowo się rozwijać. Dużym krokiem w rozwoju są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne (koszt turnusu ponad 5 tys.).

Koszty terapii i turnusów są wysokie i znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziców Natalki.

Bardzo prosimy Państwa o wsparcie finansowe dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji Natalki. Będziemy wdzięczni za każdy dar.